(061) 212-44-10
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби в УДКСУ у Вільнянському районі Запорізької області

Опубліковано 30 серпня 2019 року, 15:52


УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – провідного спеціаліста відділу надходжень та видатків Управління Державної казначейської служби України у Вільнянському районі Запорізької області

 

Загальні умови
Посадові обов’язки
 
1) забезпечення казначейського обслуговування бюджетних коштів:
здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
організація проведення платежів за дорученнями      організація розрахунків за міжбюджетними трансфертами;
забезпечення формування та ведення Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і бази даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
проведення безспірного списання коштів з рахунків боржників на підставі рішень, прийнятих судами, а також іншими державними органами (посадовими особами), які відповідно до закону мають право приймати такі рішення;
2) здійснення в межах повноважень контролю:
попереднього ‒ на етапі реєстрації бюджетних зобов’язань та поточного ‒ у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів, планів використання одержувачів бюджетних коштів розпису відповідного бюджету;
за відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми;
за відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням відповідних розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
за дотриманням бюджетного законодавства відповідними розпорядниками та одержувачами коштів
Умови оплати праці
 
Посадовий оклад – 3810,00 грн.;
надбавка до посадового окладу за ранги державних службовців (від 200 – 500 грн.);
надбавка за вислугу років на державній службі – 3 відсотки посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу (стаття 52 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»); інші виплати, надбавки, премії – у разі встановлення
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
безстрокове
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
Додаткові (необов’язкові) документи
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (пишеться власноручно);
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, яка надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Документи приймаються до 19.09.2019 включно за адресою 70002, вул. Зачиняєва, буд.22, м. Вільнянськ, Запорізька область: з понеділка по четвер з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв., в п’ятницю з 9 год. 00хв. до 16 год. 45 хв. (обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 13 год.  45 хв.)
Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування
Тестування проводиться за адресою:  70002, вул. Зачиняєва, буд.22, м. Вільнянськ, Запорізька область
з 10.00 год. 24 вересня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Марченко Тетяна Іванівна,
Тертишна Людмила Василівна
тел. (06143) 4-16-14, 4-13-97
office.vilrn@zp.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта*
вища за спеціальністю «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні економічні відносини»
ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи
без вимог до досвіду роботи

3.

Володіння державною мовою
вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань
вміння працювати з інформацією (у т.ч. усне і письмове діалогове спілкування); орієнтація на досягнення кінцевих результатів; вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Командна робота та взаємодія
вміння працювати в команді; вміння надавати зворотний зв’язок

3.

Сприйняття змін
здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння
вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні компетенції
відповідальність; системність і самостійність в роботі; уважність до деталей; наполегливість; орієнтація на саморозвиток; орієнтація на обслуговування; вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Знання:
– Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
– Бюджетного Кодексу України;
– Закону України «Про публічні закупівлі»;
– Закону України про Державний бюджет;
– законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, організаційно-розпорядчих документів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, що стосуються реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
– правил внутрішнього службового розпорядку, етичної поведінки державних службовців, обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням, правил охорони праці, виробничої санітарії і гігієни праці, пожежної безпеки

3.

Інші знання, необхідні для виконання посадових обов’язків
– вміння практично використовувати нормативно-правові акти, що регламентують порядки казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів за видатками, складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, державного фінансування капітального будівництва;
– знання інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету;
– знання порядку перерахування міжбюджетних трансфертів;
– знання порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників;
– знання норм сучасної ділової української мови, діловодства та вміння застосовувати їх на практиці

* – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» галузь знань для посади провідного спеціаліста відділу надходжень та видатків повинна бути економічного, фінансового спрямування.