(061) 212-44-10
Гаряча лінія
1545
Урядова гаряча лінія
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
  • In English

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста відділу видатків УДКСУ у м. Запоріжжі Запорізької області

Опубліковано 13 серпня 2019 року, 17:53

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - спеціаліста відділу видатків Управління Державної казначейської служби України у м. Запоріжжі Запорізької області

Загальні умови
Посадові обов’язки 
 
Формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів яких обслуговує, опрацьовування поданого пакету документів та перевірка на правильність заповнення та повноту документів.
Обслуговування клієнтів відділу відповідно до затвердженого переліку установ, а в разі відсутності або завантаженості інших спеціалістів відділу – інших розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за усною вказівкою начальника відділу.
Організовувати роботу по обслуговуванню кошторисів та планів використання бюджетних коштів шляхом:
- внесення у базу даних інформації щодо кошторисних призначень та бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;
- формування реєстрів платіжних доручень на перерахування коштів з рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.
4) Здійснювати попередній контроль на етапі реєстрації бюджетних зобов’язань та поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а саме перевіряти:
- наявність документів, які підтверджують факт взяття бюджетного зобов’язання;
- відповідність напрямків витрачання бюджетних коштів бюджетному зобов’язанню;
- відповідність напрямків видатків вимогам кодів бюджетної класифікації видатків бюджету;
- наявність повного пакету підтвердних документів щодо проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до законодавства;
- дотримання розпорядниками бюджетних коштів бюджетних повноважень та обмежень, які вводяться законодавчими та іншими нормативно-правовими актами бюджетного законодавства;
- дотримання вимог щодо оформлення поданих підтвердних документів та платіжних доручень, а також інших документів;
- звіряння підписів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та відбиток печатки установи на первинних документах з карткою із зразками підписів та відбитка печатки.
Умови оплати праці 
 
Посадовий оклад – 3 524  грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія (статті 50-52 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»), інші стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
Тимчасово: на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, до фактичного його виходу на роботу.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
 
1.  Копія паспорта громадянина України;
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3. Письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4.    Копія (копії) документа (документів) про освіту;
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
6.    Заповнена особова картка встановленого зразка;
7. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.
Строк подання до 18 год. 00 хв. 09.09.2019
Додаткові (необов’язкові) документи
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Місце, час і дата початку проведення тестування
13 вересня 2019 року, з 11.00 год.
За адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 168    
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
Лопатіна Наталія Валеріївна,
тел. 213-30-20,
е-mail: office.mzprn@zp.treasury.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта
Вища за спеціальностями: «Економіка» з галузі знань «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», ступінь вищої   освіти не нижче - молодший бакалавр або бакалавр

2

Досвід роботи
Не потребує

3

Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1

Якісне виконання поставлених завдань
Вміння працювати з інформацією;
Орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
Вміння вирішувати комплексні завдання.

2

Командна робота та взаємодія
Вміння надавати зворотний зв'язок.

3

Сприйняття змін
Здатність приймати зміни та змінюватись.

4

Технічні вміння
Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення. Вміння використовувати офісну техніку.

5

Особистісні компетенції
1. Відповідальність;
2. Уважність до деталей;
3. Вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

1

Знання законодавства
Знання:
- Конституції України;
- Закону України "Про державну службу";
- Закону України "Про запобігання корупції"

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
Знання:
- Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- Бюджетного Кодексу України;
- Закону України «Про державний бюджет» на відповідний період;
- Актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України, наказів Державної казначейської служби України, інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних установ та порядок казначейського обслуговування.